– Classic elegance – YUDAHUA1919 by Liu Yong Fall-Winter 2017/18 – Mercedes-Benz Fashion Week China

YUDAHUA1919-liu-yong-fall-winter-2017-china-02YUDAHUA1919-liu-yong-fall-winter-2017-china-03YUDAHUA1919-liu-yong-fall-winter-2017-china-04YUDAHUA1919-liu-yong-fall-winter-2017-china-05YUDAHUA1919-liu-yong-fall-winter-2017-china-06YUDAHUA1919-liu-yong-fall-winter-2017-china-07YUDAHUA1919-liu-yong-fall-winter-2017-china-08YUDAHUA1919-liu-yong-fall-winter-2017-china-09YUDAHUA1919-liu-yong-fall-winter-2017-china-10YUDAHUA1919-liu-yong-fall-winter-2017-china-11YUDAHUA1919-liu-yong-fall-winter-2017-china-12YUDAHUA1919-liu-yong-fall-winter-2017-china-13YUDAHUA1919-liu-yong-fall-winter-2017-china-14YUDAHUA1919-liu-yong-fall-winter-2017-china-15YUDAHUA1919-liu-yong-fall-winter-2017-china-16YUDAHUA1919-liu-yong-fall-winter-2017-china-17YUDAHUA1919-liu-yong-fall-winter-2017-china-18YUDAHUA1919-liu-yong-fall-winter-2017-china-19


Photo source: http://www.malefashiontrends.com

Reclame